แจ้งเรื่องการฝึกอบรม Financial Literacy (SET)

by sutthiphong @19 เม.ย. 64 10:35 ( IP : 27...78 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้จัดการโครงการทุกท่าน ขอแจ้งเรื่องการฝึกอบรม Financial Literacy (SET)

สำหรับการเข้าอบรมกับ SET นั้นจะต้องทำการสมัครสมาชิก SET Member ก่อน
ซึ่งในการสมัครสมาชิก SET Member นั้นท่านสามารถดำเนินได้ด้วยตนเอง (SET ไม่ได้ดำเนินการสร้างและส่ง Username / Password ให้)

โดยสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิงค์นี้ https://member.set.or.th/set-member/#/registration/profile-registration 
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วจะมี OTP ส่งไปให้ท่านทำการยืนยัน เพียงเท่านี้การสมัครสมาชิก SET Member ก็จะเรียบร้อยค่ะ 
**** ขอเน้นย้ำว่า Email ที่ใช้ในการลงทะเบียนต้องเป็น Email เดียวกับ Email ที่เคยส่งให้ทางสมส.

ซึ่งการเข้าเรียน SET e-Learning ของผู้ที่สมัครเข้าร่วมในโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ของกระทรวง อว.
ท่านสามารถเข้าเรียนหลักสูตรที่กำหนดได้ที่นี่ https://www.set.or.th/happymoney/2021/mhesi/mhesi.html

หมายเหตุ : ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า รายชื่อผู้เข้าอบรมที่ทาง ม.อ. ส่งให้นั้น SET จะนำข้อมูลเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการเข้าเรียน แล้วจัดส่งให้ทาง สป.อว. ทราบค่ะ

คำอธิบายภาพ