ถามตอบ & แจ้งปัญหา

แจ้งปัญหา & ส่งคำถาม

มีอะไร ให้ทีมเราพวกเราช่วยเหลือมั้ยครับ
แจ้งได้เลยครับ
มอ. ติดต่อ
น้องกิ๊ฟ  080-544-1916
หรือ พี่ทีป  081-766-2076

Comment #2
Posted @24 ก.พ. 64 10:49 ip : 182...72

สวัสดีค่ะ สอบถามค่ะ
ทีมตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ค่ะ จากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลการทำงานของกลุ่มพบว่ามีข้อมูลของสมาชิกบางคนผิด เช่น ประเภทผิด (น.ส.กัลยรัตน์ ผดุงอรรถ ที่ถูกต้อง คือ ประเภทบัณฑิต น.ส.เขมิกา ก้องวัฒนโกศล ที่ถูกต้อง คือ ประเภทบัณฑิต น.ส.สร้อยบ๊ะห์ แยมา ที่ถูกต้องคือ ประเภทบัณฑิต) จำนวนข้อมูลที่บันทึกลงในระบบของนายสิริภัทร เพชรสุด ได้บันทึกข้อมูลการทำงานทุกวันแต่เมื่อเช็คในหน้ารวมพบว่าไม่มีข้อมูล เลยกังวลว่าจะกระทบกับการส่งงานในระบบรึเปล่าคะ

ทั้งนี้ได้แนบรูปภาพมาเพื่อจะได้เห็นปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้นค่ะ

Comment #3
Posted @24 ก.พ. 64 10:49 ip : 182...72

สวัสดีค่ะ สอบถามค่ะ
ทีมตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ค่ะ จากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลการทำงานของกลุ่มพบว่ามีข้อมูลของสมาชิกบางคนผิด เช่น ประเภทผิด (น.ส.กัลยรัตน์ ผดุงอรรถ ที่ถูกต้อง คือ ประเภทบัณฑิต น.ส.เขมิกา ก้องวัฒนโกศล ที่ถูกต้อง คือ ประเภทบัณฑิต น.ส.สร้อยบ๊ะห์ แยมา ที่ถูกต้องคือ ประเภทบัณฑิต) จำนวนข้อมูลที่บันทึกลงในระบบของนายสิริภัทร เพชรสุด ได้บันทึกข้อมูลการทำงานทุกวันแต่เมื่อเช็คในหน้ารวมพบว่าไม่มีข้อมูล เลยกังวลว่าจะกระทบกับการส่งงานในระบบรึเปล่าคะ

ทั้งนี้ได้แนบรูปภาพมาเพื่อจะได้เห็นปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้นค่ะ

Comment #4
Posted @24 ก.พ. 64 10:49 ip : 182...72

สวัสดีค่ะ สอบถามค่ะ
ทีมตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ค่ะ จากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลการทำงานของกลุ่มพบว่ามีข้อมูลของสมาชิกบางคนผิด เช่น ประเภทผิด (น.ส.กัลยรัตน์ ผดุงอรรถ ที่ถูกต้อง คือ ประเภทบัณฑิต น.ส.เขมิกา ก้องวัฒนโกศล ที่ถูกต้อง คือ ประเภทบัณฑิต น.ส.สร้อยบ๊ะห์ แยมา ที่ถูกต้องคือ ประเภทบัณฑิต) จำนวนข้อมูลที่บันทึกลงในระบบของนายสิริภัทร เพชรสุด ได้บันทึกข้อมูลการทำงานทุกวันแต่เมื่อเช็คในหน้ารวมพบว่าไม่มีข้อมูล เลยกังวลว่าจะกระทบกับการส่งงานในระบบรึเปล่าคะ

ทั้งนี้ได้แนบรูปภาพมาเพื่อจะได้เห็นปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้นค่ะ

Comment #5
Posted @24 ก.พ. 64 10:49 ip : 182...72

สวัสดีค่ะ สอบถามค่ะ
ทีมตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ค่ะ จากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลการทำงานของกลุ่มพบว่ามีข้อมูลของสมาชิกบางคนผิด เช่น ประเภทผิด (น.ส.กัลยรัตน์ ผดุงอรรถ ที่ถูกต้อง คือ ประเภทบัณฑิต น.ส.เขมิกา ก้องวัฒนโกศล ที่ถูกต้อง คือ ประเภทบัณฑิต น.ส.สร้อยบ๊ะห์ แยมา ที่ถูกต้องคือ ประเภทบัณฑิต) จำนวนข้อมูลที่บันทึกลงในระบบของนายสิริภัทร เพชรสุด ได้บันทึกข้อมูลการทำงานทุกวันแต่เมื่อเช็คในหน้ารวมพบว่าไม่มีข้อมูล เลยกังวลว่าจะกระทบกับการส่งงานในระบบรึเปล่าคะ

ทั้งนี้ได้แนบรูปภาพมาเพื่อจะได้เห็นปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้นค่ะ

Comment #6
Posted @24 ก.พ. 64 10:50 ip : 182...72

สวัสดีค่ะ สอบถามค่ะ
ทีมตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ค่ะ จากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลการทำงานของกลุ่มพบว่ามีข้อมูลของสมาชิกบางคนผิด เช่น ประเภทผิด (น.ส.กัลยรัตน์ ผดุงอรรถ ที่ถูกต้อง คือ ประเภทบัณฑิต น.ส.เขมิกา ก้องวัฒนโกศล ที่ถูกต้อง คือ ประเภทบัณฑิต น.ส.สร้อยบ๊ะห์ แยมา ที่ถูกต้องคือ ประเภทบัณฑิต) จำนวนข้อมูลที่บันทึกลงในระบบของนายสิริภัทร เพชรสุด ได้บันทึกข้อมูลการทำงานทุกวันแต่เมื่อเช็คในหน้ารวมพบว่าไม่มีข้อมูล เลยกังวลว่าจะกระทบกับการส่งงานในระบบรึเปล่าคะ

ทั้งนี้ได้แนบรูปภาพมาเพื่อจะได้เห็นปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้นค่ะ

Comment #7
Posted @24 ก.พ. 64 10:50 ip : 182...72

สวัสดีค่ะ สอบถามค่ะ
ทีมตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ค่ะ จากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลการทำงานของกลุ่มพบว่ามีข้อมูลของสมาชิกบางคนผิด เช่น ประเภทผิด (น.ส.กัลยรัตน์ ผดุงอรรถ ที่ถูกต้อง คือ ประเภทบัณฑิต น.ส.เขมิกา ก้องวัฒนโกศล ที่ถูกต้อง คือ ประเภทบัณฑิต น.ส.สร้อยบ๊ะห์ แยมา ที่ถูกต้องคือ ประเภทบัณฑิต) จำนวนข้อมูลที่บันทึกลงในระบบของนายสิริภัทร เพชรสุด ได้บันทึกข้อมูลการทำงานทุกวันแต่เมื่อเช็คในหน้ารวมพบว่าไม่มีข้อมูล เลยกังวลว่าจะกระทบกับการส่งงานในระบบรึเปล่าคะ

ทั้งนี้ได้แนบรูปภาพมาเพื่อจะได้เห็นปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้นค่ะ

Comment #8
Posted @24 ก.พ. 64 10:50 ip : 182...72

สวัสดีค่ะ สอบถามค่ะ
ทีมตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ค่ะ จากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลการทำงานของกลุ่มพบว่ามีข้อมูลของสมาชิกบางคนผิด เช่น ประเภทผิด (น.ส.กัลยรัตน์ ผดุงอรรถ ที่ถูกต้อง คือ ประเภทบัณฑิต น.ส.เขมิกา ก้องวัฒนโกศล ที่ถูกต้อง คือ ประเภทบัณฑิต น.ส.สร้อยบ๊ะห์ แยมา ที่ถูกต้องคือ ประเภทบัณฑิต) จำนวนข้อมูลที่บันทึกลงในระบบของนายสิริภัทร เพชรสุด ได้บันทึกข้อมูลการทำงานทุกวันแต่เมื่อเช็คในหน้ารวมพบว่าไม่มีข้อมูล เลยกังวลว่าจะกระทบกับการส่งงานในระบบรึเปล่าคะ

ทั้งนี้ได้แนบรูปภาพมาเพื่อจะได้เห็นปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้นค่ะ

Comment #9
Posted @24 ก.พ. 64 10:50 ip : 182...72

สวัสดีค่ะ สอบถามค่ะ
ทีมตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ค่ะ จากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลการทำงานของกลุ่มพบว่ามีข้อมูลของสมาชิกบางคนผิด เช่น ประเภทผิด (น.ส.กัลยรัตน์ ผดุงอรรถ ที่ถูกต้อง คือ ประเภทบัณฑิต น.ส.เขมิกา ก้องวัฒนโกศล ที่ถูกต้อง คือ ประเภทบัณฑิต น.ส.สร้อยบ๊ะห์ แยมา ที่ถูกต้องคือ ประเภทบัณฑิต) จำนวนข้อมูลที่บันทึกลงในระบบของนายสิริภัทร เพชรสุด ได้บันทึกข้อมูลการทำงานทุกวันแต่เมื่อเช็คในหน้ารวมพบว่าไม่มีข้อมูล เลยกังวลว่าจะกระทบกับการส่งงานในระบบรึเปล่าคะ

ทั้งนี้ได้แนบรูปภาพมาเพื่อจะได้เห็นปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้นค่ะ

แสดงความคิดเห็น

« 5127
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง