รายละเอียด หัวหน้าโครงการ 90 ตำบลของ ม.สงขลานครินทร์

ศูนย์ประสานงาน สมส ส่วนกลาง  ติดต่อ
คุณสุทีป​ 081-766-2076 คุณกิ๊ฟ 080-544-1916