วีดีโอการใช้งานเวปไซต์ สำหรับมือถือ

ตอนที่ 1 ติดตั้งApp  ( ระบบ Android )
ตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรม รายวัน

ตอนที่ 3 การแก้ไข บันทึกกิจกรรม  หรือการลบ กิจกรรม

ตอนที่ 4 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ตอนที่ 5 ส่งรายงานรายเดือน (ระบบทำให้อัตโนมัติ)