University to Tambon : U2T ( 1T1U )

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรญาการ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย ภาคใต้ตอนล่าง

ขอเชิญ เข้าร่วมอบรม "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สร้างการรับรู้สู้โควิด"

@22 เม.ย. 64 16:24
ขอเชิญสมาชิก เข้าร่วมอบรม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สร้างการรับรู้สู้โควิด-1อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชน นักศึกษา และบัณฑิต

แจ้งเรื่องการฝึกอบรม Financial Literacy (SET)

@19 เม.ย. 64 10:35
เรียน ผู้จัดการโครงการทุกท่าน ขอแจ้งเรื่องการฝึกอบรม Financial Literacy (SET)สำหรับการเข้าอบรมกับ SET นั้นจะต้องทำการสมัครสมาชิก SET Member ก่อน ซึ่งในการสมัครสมาชิก SET Member นั้นท่านสามารถดำเนินได้ด้วยตนเอง (SET ไม่ได้ดำเนินการสร้างและส่ง Username / Password ให้)โดยสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิง

วีดีโอ อบรมการใช้งานระบบ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ถุกจ้างงาน (18 Mar 2021)

@15 มี.ค. 64 15:51
อบรมการใช้งานระบบ 1 ตำบล1 มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ถูกจ้างงาน (เครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้) 18 Mar 2021

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

นางสาวนูรูลมุมีนะห์ เจ๊ะเด็ง

บทที่ 3 สร้างความมั่งคั่งแบบ Step-by-Step รู้จักกระบวนการสร้างความมั่งคั่ง@23 เม.ย. 64 06:00

นางสาวนูรูลมุมีนะห์ เจ๊ะเด็ง

บทที่ 2 เคล็ดลับง่ายๆสู่ความมั่งคั่ง 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง (2)@23 เม.ย. 64 05:59

นางสาวนูรูลมุมีนะห์ เจ๊ะเด็ง

บทที่ 2 เคล็ดลับง่ายๆสู่ความมั่งคั่ง 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง (1)@23 เม.ย. 64 05:57

นายปริญญา สุภาไชยกิจ

รู้เพิ่มมากขึ้นว่าที่ไหนในพัทลุงมีคนติดบ้าง และบริเวณไหนเป็นพื้นที่เสียภัย เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ติดเชื้อ@23 เม.ย. 64 05:55

นางสาวนูรูลมุมีนะห์ เจ๊ะเด็ง

บทที่ 1 ความมั่งคั่ง : ใครๆก็อยากมี ทำไมต้องวางแผนสร้างความมั่งคั่ง@23 เม.ย. 64 05:55

นางสาวนูรูลมุมีนะห์ เจ๊ะเด็ง

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน@23 เม.ย. 64 05:53

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ เข้าร่วมอบรม "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สร้างการรับรู้สู้โควิด"

@22 เม.ย. 64 16:24
ขอเชิญสมาชิก เข้าร่วมอบรม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สร้างการรับรู้สู้โควิด-1อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชน นักศึกษา และบัณฑิต

แจ้งเรื่องการฝึกอบรม Financial Literacy (SET)

@19 เม.ย. 64 10:35
เรียน ผู้จัดการโครงการทุกท่าน ขอแจ้งเรื่องการฝึกอบรม Financial Literacy (SET)สำหรับการเข้าอบรมกับ SET นั้นจะต้องทำการสมัครสมาชิก SET Member ก่อน ซึ่งในการสมัครสมาชิก SET Member นั้นท่านสามารถดำเนินได้ด้วยตนเอง (SET ไม่ได้ดำเนินการสร้างและส่ง Username / Password ให้)โดยสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิง

วีดีโอ อบรมการใช้งานระบบ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ถุกจ้างงาน (18 Mar 2021)

@15 มี.ค. 64 15:51
อบรมการใช้งานระบบ 1 ตำบล1 มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ถูกจ้างงาน (เครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้) 18 Mar 2021

ประกาศเรื่องค่าจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ของ มอ.

@5 มี.ค. 64 10:54

แจ้งช่าว การจ่ายค่าจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ผู้ถูกจ้างงาน ของ มอ.

ถามตอบ & แจ้งปัญหา

@8 ก.พ. 64 00:17
แจ้งปัญหา & ส่งคำถามมีอะไร ให้ทีมเราพวกเราช่วยเหลือมั้ยครับแจ้งได้เลยครับ มอ. ติดต่อ น้องกิ๊ฟ 080-544-1916 หรือ พี่ทีป 081-766-2076

วีดีโอ อบรมการใช้งานแอพและเว็บแอพ 1t1u สำหรับผู้ถูกจ้างงาน (วันที่ 3 กพ 2564)

@7 ก.พ. 64 23:23
เชิญรับชม วีดีโอย้อนหลัง การจัดอบรมผ่านระบบ Zoom เรื่อง การใช้งานแอพและเว็บแอพ 1t1u สำหรับผู้ถูกจ้างงาน เมื่อ วันที่ 3 กพ 2564ลงทะเบียนและประเมินผล สำหรับผู้ผ่านการอบรม การใช้ App ผ่านZoom หรือ ผ่านวีดีโอ ย้อนหลัง

รายละเอียด หัวหน้าโครงการ 90 ตำบลของ ม.สงขลานครินทร์

@30 ม.ค. 64 10:34
ศูนย์ประสานงาน สมส ส่วนกลาง ติดต่อคุณสุทีปโ 081-766-2076คุณกิ๊ฟ 080-544-1916

วีดีโอการใช้งานเวปไซต์ สำหรับมือถือ

@25 ม.ค. 64 21:53
ตอนที่ 1 ติดตั้งApp( ระบบ Android )ตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรม รายวันตอนที่ 3 การแก้ไข บันทึกกิจกรรม หรือการลบ กิจกรรมตอนที่ 4 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวตอนที่ 5 ส่งรายงานรายเดือน (ระบบทำให้อัตโนมัติ)

หัวข้อทั้งหมด